Tuesday, April 1, 2014

chớm nắng

​Sau ba ngày mưa dầm dề, có lúc chuyển sang tuyết, trời chớm nắng nhưng vẫn còn nhiều gió!  Mùa đông năm nay dài quá, những cây hoa anh đào quanh Tidal Basin vẫn chưa ra nụ, khiến lũ bạn học của tôi kéo về mong xem hoa bị leo cây!

Chúng nó bó chân, chiều qua ấm, dẫn 2 đứa nhóc đi học Tae Kwan Do cùng bé Xí.

Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
Inline image 4
Inline image 5
Inline image 6
Inline image 7
Inline image 8