Thursday, February 9, 2017

3 in 1

Ba cha con ở trong một cái gym cùng 1 lần, mỗi mống được 10 coins!

Monday, January 30, 2017

lên chùa

lên chùa cúng Phật và ông Nội đầu năm nhưng ghé Pokéstop trước!


về nhà, phải lo vào gym chiến đấu:

Sunday, January 29, 2017

đầu năm, hái...

... Pokémon!

Lẽ ra, tính dẫn đám lính lên chùa cúng Phật và ông nội sau khi ăn IHOP, nhưng chợt nhớ lỡ hẹn với chú Út cho tụi nó đi hội chợ Tết, tôi cho lính ra "gym"!

Lần này có thêm bé Xí, Su ra rìa, thằng Nougat la hét inh ỏi, 2 đứa chiếm giữ được cái gym chừng 2 tiếng đồng hồ là bị đá ra. Tối lại, con Su bắt được con Geodude mới, thằng Nougat bắt được 2 con mới:Sáng nay, sẽ chở tụi nó lên chùa, sẽ đánh 1 vòng Bull Run park.

Happy Tết!
 

Saturday, January 28, 2017

Cung Chúc Tân Xuân

Sáng mùng Một Đinh Dậu, vợ chồng chú Út nó dẫn đi xem hội chợ Tết vùng tôi ở, tôi giao cái máy hình cho bé Xí.

 
Thân chúc toàn thể bà con cô bác gần xa một năm mới tươi vui, hạnh phúc.
 

Sunday, January 22, 2017

first gym

đêm qua, nhậu nhà thằng em, được chỉ giáo vài chiêu, sáng nay, 2 em nhỏ được vào gym lần đầu tiên, la hét hà rầm!