Thursday, October 1, 2015

Cách giải bằng lý luận

Chiều qua, tôi giảng cho bé Xí bài toán đố bằng lý luận.

1. Vị trí của số 9:

Có 2 trường hợp của con số 9:

9 + 5 + 1 = 15
9 + 4 + 2 = 15

trường hợp 9 + 3 + 3 = 15 bỏ đi vì con số 3 lặp lại.  Do đó, con số 9 không thể nằm ở góc hay chính giữa.

x 9 x
9 x 9
x 9 x

Chọn đại:

x x x
x x x
x 9 x

2. Vị trí của con số 8:

8 không thể nằm cùng hàng với 9 vì 9 + 8 > 15.

Có 3 trường hợp của con số 8:

8 + 1 + 6 = 15
8 + 2 + 5 = 15
8 + 3 + 4 = 15

Do đó con số 8 phải nằm góc, chọn 1 trong 2 góc trên cùng:

8 x x
x x x
x 9 x

3. Vị trí của con số 7:

7 không thể nằm cùng hàng với 9 và 8; do đó vị trí duy nhất là:

8 x x
x x 7
x 9 x

4. Vị trí của con số 6:

6 không thể nằm cùng hàng với con số 9.

Có 3 trường hợp của con số 6:

6 + 1 + 8 = 15
6 + 2 + 7 = 15
6 + 3 + 6 = 15 bỏ vì số 6 lặp lại.
6 + 4 + 5 = 15  
Do đó số 6 phải nằm góc:

8 x 6
x x 7
x 9 x

5. Kết quả:
Wednesday, September 30, 2015

con đố

Con đố cha 1 bài homework, cha bứt tóc suy nghĩ cả đêm, đến sáng nay mới tìm ra lời giải mà không Google!

hãy điền vào hình vuông dưới đây từ số 1 đến số 9, không lặp lại, sao cho tổng 3 số (kể cả đường chéo) bằng 15.  Magic Sum:Monday, September 28, 2015

con và homework

Bé Xí vào lớp 7, homework nhiều hơn lớp 6.  Năm ngoái, tôi để yên, vì thấy nó cứ tà tà mà trường vẫn cho học lớp Advance.  Năm nay, nó vào trường có nhiều học sinh giỏi từ các trường khác qui tụ về, sợ nó bơi nên tôi phải để mắt vào bài vở của nó.

Chương trình lớp 7 xứ Mỹ hiện tại khác xa với chương trình lớp 7 của tôi hơn 35 năm trước, có lúc tôi cũng chới với.  Bé Xí lấy 6 lớp: Toán, Anh Văn, Khoa học, Lịch Sử, Family Tech và Thể dục, tôi hỏi Family Tech học cái gì, nó trả lời học may vá, nấu ăn!  Tôi bảo nó tôi chỉ có căn bản về Toán, buộc nó phải đưa tôi check bài tập Toán.  Nguyên trường cũ của nó, chỉ có vài đứa được lấy Đại số, phần đông còn lại vào lớp Toán 7 Honors.

Thời đại digital, tất cả đều on line, sách giáo khoa on line, thầy cô post assignments, notes, announcements vào blackboard của trường nên cũng tiện cho cha mẹ theo dõi.

Nhưng có lúc tôi cũng chới với vì chữ thầy đã trả lại thầy từ lâu:

- Is number 1 prime number, ba?  Bé Xí asked.

- Yes, I said, because it can only be divided by 1 and itself.  Why don't you Google it?

Sai, số 1 không phải là số nguyên tố!  Theo định nghĩa, số nguyên tố phải lớn hơn 1 rồi mới chia hết cho 1 và chính nó!  Cha đành nhe răng gãi đầu cười.

Tôi nhớ tới năm lớp 10 tôi mới học tập hợp, chừ, bé Xí lớp 7 học Set, subset, intersection, union...  Cái trí nhớ nhỏ nhoi chỉ nhớ Z, N, R..., bây giờ học thêm W Whole numbers, I Irrational numbers...

So far, so good.  Dù có lúc cha tức mình la lớn, con khóc.

Thầy Sử ký cho bài tập extra: Đi xem Pentagon Memorial.  OK, ba chở ba đứa đi cho biết.

Thầy Sử ký ra bài tập: Chọn 10 điểm tiêu biểu cho đời nó đến khi vào trường Middle School và 10 sự kiện lịch sử đã xảy ra.  Chiều qua, dẫn nó đi chơi Trung Thu mà nó đòi về làm bài.  Về nhà, nó lôi giấy và bút chì ra vẽ timeline, tôi chỉ nó dùng excel, nó nhanh chóng bắt kịp.  Tôi thấy nét thích thú trên vẻ mặt của nó:

Làm xong, hỏi tên nó nằm đâu, nó nhe răng cười, sau khi nó thêm tên, tôi chỉ nó chuyển sang pdf, rồi nó email cho thầy Sử ký nộp bài.

Hôm nay nó có test Toán, trước khi ra cửa đi làm, tôi dặn nó cẩn thận, con bé có tính nhanh nhẩu đoản y chang như anh già nó!

Friday, September 25, 2015

tắt đèn

1. Không phải Tắt đèn của cụ Ngô Tất Tố.

Cũng không phải Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh.

Mà đúng nghĩa Tắt đèn đi ngủ, sau nửa hiệp Redskins - Giants tối qua!

Hỏi có tiến bộ hơn năm ngoái không?  Có, từ 4 interceptions xuống còn 2.

Chiều nay về sẽ gọi Verizon, tắt đèn luôn phần TV service, bớt được $50/m.

Bớ bạn mình, tuần sau đi ăn mì Lacay xả xui.


2. 4 năm trước, phịa được vài câu trong bài blog Xanh xanh đỏ đỏ này.

Năm nay tắt cái đài, tắt đèn, không phịa được cái gì cho vui!