Thursday, December 8, 2016

ngứa

Dạo này tôi chăm chỉ làm việc, lơ là viết nhảm viết blog nhưng vẫn liếc liếc tin tức thời sự đều đặn.  Mỗi lần liếc liếc là mỗi lần thấy ngứa, ứa gan, tôi bấm bụng nín.  Nín lâu, tức bụng, xả ra cho bớt ngứa!

1. Anh Đinh La Làng tuyên bố: “Cần tiến tới xã hội hóa Trường ĐH Sài Gòn

Xã hội hóa trường Đại Học là cái đếch gì?   Trước giờ tôi chỉ nghe quốc hữu hóa hoặc tư nhân hóa, còn xã hội làm đếch gì có tư cách để điều hành một trường Đại Học mà anh đòi xã hội hóa?!?!?!

Rồi anh cao giọng dạy đời: "Hiệu trưởng nhà trường tám năm không đi nước ngoài làm sao hội nhập được”.  Lắc đầu buông tiếng đù!  Đi nước ngoài là hội nhập?  Hội nhập cái gì?  Trịnh Xuân Thanh đi nước ngoài, hắn nhập luôn cái hội phản động, giờ thêm Lê Chung Dũng cũng lăm le nhập hội, anh còn muốn ông hiệu trưởng hội nhập?

Chưa hết, ảnh còn đòi bắn pháo bông hàng tuần!  Mưa Sài Gòn dạo này hết còn mưa rồi chợt nắng, mưa Sài Gòn bây giờ là phố cũng như sông, doanh nghiệp nào dám đứng ra bảo trợ chương trình này?

Trước nay tôi vẫn nghĩ anh Đinh La Làng này là dân du học, ít nhiều chi cấp tiến, ai ngờ càng lúc càng lòi ra chỉ là dân ngu học!

2. Ông Tống Văn Công ra quyển sách Đến già mới chợt tỉnh.

Tôi nghĩ ông ta đã chọn 1 cái tựa thật ngu, bởi cả đời ông ta ngu, mà chừ mới chợt tỉnh, chứ chưa tỉnh hẳn! Ông ta làm quan tới năm 1994, mãi đến 2014 mới ra khỏi đảng, năm nay là 2016, chỉ mới 2 năm xa cách bạn lòng.  Mới đọc cái tựa, đã ứa gan, thì làm sao bỏ tiền mua sách?!?!?!

À, cái ông Công này cũng đi nước ngoài và nhập luôn vào hội ở Mỹ đó.

3. Fidel Castro chết, nhà nước VN đòi để quốc tang!  Hết nước nói, hết thuốc chửa!  Không chừng mai đây có đứa ra bài thơ mai tôi chết, hãy chôn tôi với điếu xì gà hay thương con thương một thương cu Ba thương mười.Chừ tôi mới thấy là cái bệnh ngứa là bệnh hay lây, chắc kỳ này lây từ Cap!

Monday, December 5, 2016

múa máy 2

Tôi nghĩ Adobe lấy $10/m cho Lightroom và Photoshop CC là rất rẻ.

Đây là kết quả ngồi vọc ngày CN.

 1. màu tím.


2. màu vàng.3. màu đỏ:


4. đủ màu:5. thú:

6. tượng:


 

Sunday, December 4, 2016

múa máy

Tôi có cái tật nước sôi nước nóng, hình chụp thật nhiều rồi hối hả chọn hàng loạt bày hàng.  Từ ngày thằng em cột chèo của thằng bạn trời đánh cho cái software Photoshop CC, tôi tập ngồi múa máy.  Càng múa máy, càng thấm câu nói hình chụp xong nên chỉnh sửa!

Đây là kết quả của ngày thứ 7 ngồi lì computer:

1. Xóa nhòa phông.  Tôi chụp bằng DLux, tôi choáng với độ nét và cái màu hồng của DLux tự động bắt được.  Tuy nhiên, cái phông đằng sau hơi rõ.


2. Cắt nhỏ lại cho thành macro.


3. Tăng màu đỏ của hoa.

 3. Xóa nhòa phông, tăng màu và độ nét của con Su.

 4. Tăng màu và thêm một gradient layer màu cam cho có vẻ ngược sáng.


5. Xoay và cắt cho cân đối, tăng màu và độ nét.


6. Tăng màu và độ nét.


7. Cắt, thêm warm filter layer.
 

Saturday, December 3, 2016

Mỹ hóa

Dad: Xí, what do you want to eat?
Xí: I don't know!
Dad: Su, what do you want to eat?
Su: I just want to stay here.
Nougat: Daddy, can we have Mc Donald?
Dad: Okay, con, we're going to Mc Donald.

chơi sang, tối thứ sáu, cả nhà đi kéo ghế ở Mc Donald!!!  Con Su ngoạm cái Big Mac!

Friday, December 2, 2016

matchbox

Ngày đầu tháng 12, boss đãi cả team đi ăn trưa pizza ở Matchbox Chinatown dù cà rởn nguyên năm.

Pizza khá ngon, nhưng mắc!