Thursday, April 19, 2018

Southwest Waterfront


Taking a walk after lunch yesterday, the project was opened since last October, you can walk along the river from Fish Market to District Wharf.  Still chilling with breeze now but it will be wonderful during spring and summer time.


Sunday, January 21, 2018

Hình của bé Xí

Năm ngoái, chuẩn bị ghi danh vào high school, bé Xí hỏi ý kiến tôi chọn môn gì, tôi khuyến khích bé Xí chọn Photography, con bé nghe lời.

Gần năm tháng trôi qua, tôi không thấy con bé đả động gì tới chuyện chụp hình chụp bóng!  Hỏi nó, con bé trả lời là hình chụp bằng phone cũng okay, tôi hơi thất vọng.

Đùng một cái, hai ngày trước, đi học về, con bé text cho tôi hỏi mượn máy, tôi mừng húm!  Xui, con bé xách máy ra được 2 phút thì máy hết pin vì máy để lâu và trời lạnh.

Hôm sau, nó lại xách máy ra đường nháy tiếp.  Vài tấm hình của nó:

Monday, December 25, 2017

Merry Christmas

Best wises to all of our friends!

I can't use AVIM with Firefox anymore!!!  Hate this!

Sunday, December 3, 2017

holidays season

Firefox updated, AVIM is gone!  I can't type Vietnamese!

Capitol Building
Christmas tree in front of White House
George Washington Monument
White House