Monday, February 1, 2010

Bạn tôi."Bàn tay làm sao giữ, một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha..."


Vâng, tôi yêu cái thời khoác chiếc áo trắng, có mẩu phù hiệu đo đỏ đó lắm lắm, bạn ạ.
còn lại một chữ tình
cất tận cùng ký ức
đêm khuya nằm, vợ hỏi:
trong ấy, tình có... thiu?
TƯỞNG NIỆM
TRẦM TỬ THIÊNG
SỸ PHÚ hát.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.