Friday, March 19, 2010

All I have to do is dreamTôi mới thử embed html code để mời bạn nghe đống nhạc mp3 của tôi.


Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.