Sunday, June 27, 2010

Những Mùa Nắng Đẹp

Seasons in the sun.
Minh Phúc, Minh Xuân ca lời Anh, lời Việt
2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.