Sunday, July 25, 2010

Tự do

Chúng ta yêu tự do.
Chúng ta tôn trọng luật pháp của sự tự do.
Tự do ngôn luận.
Tự do tôn giáo.
Tự do yêu đương.

Vì quá yêu hai chữ tự do, chúng ta đi đến lạm dụng tự do.
Vì quá tôn trọng sự tự do, lại có kẻ lợi dụng chữ tự do của chúng ta.Làm một hàng rào chắn ngang sự tự do của chúng ta, liệu chúng ta còn được tự do?
Làm sao truyền lại cho con cháu chúng ta nỗi niềm yêu tự do của chúng ta?
Hay để chúng tự do đạp lên nỗi niềm yêu tự do của chúng ta?
Làm sao chúng ta bớt lạm dụng tự do?
Làm sao chúng ta loại được kẻ lợi dụng chữ tự do của chúng ta?

Vở bi hài kịch của chúng ta về chừ tự do vẫn diễn ra hằng ngày trên đất nước này.
Vì đó là sự tự do!


suy nghĩ nhảm một sáng CN với ly café và blogs của Ngọc Lan, VQHN, báo Người Việt và Talawas.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.