Thursday, August 26, 2010

vần u

Tôi viết bậy, hơi tục, xin phép được báo trước.  

khi xưa ta bé ta ngu
có những đêm khó ngủ
ta vâng theo lời cụ
ta bảo nhỏ thằng cu
hãy đếm...
               đếm...
                        năm, mười, mười lăm...
                                                    sao cho đủ
nghiến răng nhăn mặt bắn cái vù
ta ngủ
theo cụ


chừ ta già lại có đêm mất ngủ
ta nằm nhớ đến cụ
ta vỗ đùi hiểu ra năm xưa cụ không ngủ
già, teo, không có viagra, cialis... nên đếm hoài cũng không đủ
thế là cụ mất ngủ
cụ làm thơ đêm nay cụ không ngủ


ta giận ta xưa ta bé ta ngu
ta nghe theo lời cụ
tháng tám mùa thu
phất cờ theo cụ


ta sẽ dạy con cháu ta mỗi ngày đến khi ta xuôi tay ngủ
đừng làm theo lời dụ
của cụ
ta thù

1 comment:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.