Friday, September 3, 2010

Lại Patton!Bạn thích cuốn phim gì nhất?  Với tôi, Patton.  


Tôi không còn nhớ con số lần tôi coi đi coi lại cuốn phim này, ít nhất mỗi năm một lần từ ngày qua Mỹ, có khi TV chiếu mỗi dịp lễ Memorial, Veteran Day, có khi bằng VHS, DVD...

Sáng nay tôi chạy ra Walmart mua thêm đồ school supply cho bé Xí theo yêu cầu của cô giáo mới, tôi lượm thêm cuốn Patton blu-ray!  Tôi đã ngồi tụng cuốn phim dài gần ba tiếng đồng hồ, một mình, chiều nay.  Cuốn phim cuốn hút tôi như lần tôi đọc Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật Nam, giở trang đầu là đọc suốt đến trang cuối, không bỏ dở nửa chừng.


Vacation của tôi là thế đó.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.