Thursday, December 9, 2010

Chia buồn

Sáng sớm mở mắt đi làm, thấy Phú broke the news!


Tôi không hề quen biết chị khami, Kiều Hoa, đôi lần chị để lại ý kiến trong blog tôi và blogs bè bạn. Cũng như tôi, chị mê con chó con của nàng Trương. Qua đó, tôi chỉ biết chị ở Ottawa, Canada.


Phú không nói rõ lý do chị ra đi. Dù với lý do gì, tôi xin thành thật chia buồn cùng gia quyến của chị. Tôi kính mong hương hồn chị an nghĩ và những giấc mơ cao đẹp của chị vẫn bay bỗng trên cõi đời này.


Hoàng.