Sunday, December 5, 2010

Một bài viết về Trần Vũ

Bài tiểu luận của nhà văn Hồ Trường An trên Hợp Lưu, đăng hồi tháng 9 nhưng đến bây giờ tôi mới đọc.  Khá lý thú, mời bạn:Nhánh Sông Sao Thử Bước Vào Cõi Văn Chương Của Trần Vũ

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.