Saturday, February 19, 2011

Green

All available window light, handheld with Nikkor 105mm VR, f/4.0 ISO200 with multiple time from 1/250s to 1/1250s.No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.