Saturday, February 26, 2011

Híp mắtTính dùng photoshop chuyển qua trắng đen và để chỉ màu đỏ của bao Kit Kat nhưng photoshop bị corrupted, phải reinstalled lại!


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.