Saturday, February 5, 2011

light a candle


Bạn có nhớ mấy cái tên như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định... không?  Đừng quên họ.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.