Saturday, March 26, 2011

một bô thiệt đầy!

Hôm qua bước ra khỏi phòng họp là 2:30 PM, giờ về hằng ngày của tôi, xuống lại cubicle đóng computer là tôi giông lên xe trực chỉ I 66 W về.  Một tiếng đầu ngồi nghe giảng đạo, mắt tôi ríu xuống, ngáp vắn ngáp dài hơn cả chục cái.  Nửa giờ sau họp riêng với big direct boss để biết riêng cho từng phòng.Kết quả như thế này.  Phòng tôi trước kia có 8 positions, bây giờ cắt 2 positions là chỉ còn 6.  May thay, 2 positions đó đang vacant.  6 positions còn lại sẽ được đổi tên, 4 mạng được auto thay áo, còn 2 mạng chưa biết có được auto, trong đó có tôi.  Nếu không là auto, tôi được dán nhãn là impact employee và phải lo đi xin job.  Theo luật ưu tiên, thì chỉ là bình mới rượu cũ, tôi cũng sẽ ngồi yên một chổ nhưng phải lo làm nhiều hơn viết blog.


Dưới trướng big big boss tôi, có hai mạng mất positions.  Một mạng có thể làm boss tôi vì position đó đang vacant, còn mạng kia phải lo tìm job nhưng khó hơn vì thuộc loại entry level.  Mấy mạng impact này có tới tháng 9 để tìm cái ghế ngồi, sau đó, sorry, I say good bye to love...


Sao tôi thấy lạt miệng kinh hồn!

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.