Wednesday, March 2, 2011

Tức cảnh

khi có người la làng
hãy lên mạng
hãy xuống đường
làm cách mạng
người ta bận bịu cãi nhau với hội với thề
người ta sợ mất mạng
nào nghe

khi có người gào khan
hãy vào mạng
hãy ra đường
ngửi mùi cách mạng
người ta còn bận bịu cụng nhau ly rượu bờ kè
người ta sợ toi mạng
nói nhỏ nhẹ

ai lầm than
mặc
hoa lài, hoa sen, hoa súng
chỉ để làm phim khoe ngực trần chung đụng
bất tận

có người dợm đi
ngày mai em đi
bàn tay lông lá nhốt gió mưa sang

người nô lệ da vàng
nhậu say, nhậu say
với dăm ba cục xương thừa
mửa
ra từ đảng

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.