Tuesday, May 31, 2011

lên tiếng

hình từ trang Tiền Vệ

bước đi chầm chậm
trong đầu chỉ nghĩ đến quả đấm
nặng ngàn cân
giáng xuống những con tàu lạ lảng vảng ngoài biển đông
hoạnh họe

khốn nạn lũ anh em
ngàn năm vẫn giương đôi mắt cú vọ
thèm thuồng ngó
so đo từng ngọn sóng

lên tiếng
đã đến lúc trong ngoài phải lên tiếng
đã đến lúc ăn miếng trả miếng
đâu Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo
đâu Hưng Đạo Vương với Hịch Tướng Sỹ hào hùng

xin đừng làm anh hèn
làm người huy hoàng phải làm người dân Nam
làm người ngang tàng điểm mặt mày kẻ gian (*)

lên tiếng
đã đến lúc trong ngoài cần phải lên tiếng!
(*)nhạc Nguyễn Đức Quang

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.