Sunday, May 1, 2011

my Redskins fans

The set up:


1. Background: My table cloth, covering my TV.
2. Light: Window light.
3. F/2.8 ISO200, D200 on my tripod as monopod.
4. Assistance: Tiffany Ho.
5. Model: Sabrina Ho, Tiffany Ho.

Rút kinh nghiệm:


1. Khẩu độ 2.8 dùng cho 80-200mm lens có rất hẹp depth of field, khi quí vị con nít quay tới quay lui là bị out of focus ngay!  Tôi nên dùng F/4 trở lên.
2. Tôi cần có 1 reflector cho bên trái, quá tối.
3. Lười chỉnh lại ISO, tôi nên dùng ISO400 hoặc 800 thay vì 200 để có thời gian nhanh thêm chút nữa.


H.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.