Monday, July 25, 2011

đề nhao


lẳng lặng mà nghe chúng đề nhau
đề anh làm quốc hội, anh nắm đầu
anh đề chú khác: chủ tịch nước
chú nhậm chức rồi chú đề mau

chú đề cậu lại làm thủ tướng
cả gánh sơn hà xẻ mùi hương
đoàn kết dàn xếp lại đòn kết
phen này đất nước phải lên hương

phấn khởi hồ hỡi vỗ tay rào
một nền dân chủ ngợp trời cao
một hai ba bốn hạ màn hát
dân đen nghẹt mũi, mặc dân gào!

2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.