Wednesday, August 17, 2011

Spam!

Spam!

Thành thật xin lỗi anh PDC và anh panzer jager stuka, hôm qua tôi mới khám phá ra hai ý kiến của hai anh cho bài Uyên Ương Phổ nằm trong Spam Folder!  Tôi cứ nghĩ hai anh post ý kiến xong, lại delete như có ý chỉ mình tôi xem.  Tôi đã unspam 2 ý kiến đó.

Hoàng.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.