Friday, September 30, 2011

ngày cuối


Hôm nay là ngày cuối của 2 tuần đi đếm thư, thứ hai tôi về lại văn phòng làm một tuần, rồi nghỉ một tuần, rồi làm một tuần, rồi lại nghỉ một tuần kẻo mất giờ vacation.


Mấy hôm rày, đi làm về, chọt chọt liếc qua vài blogs của bè bạn rồi quay qua ngủ hay ôm con, cái đầu không bị nhàn cư vi bất thiện hành hạ nên chẳng có gì phải làm bản báo cáo.


Xin lập lại lần nữa là tôi bận bịu đi lao động chân tay, lao động là vinh quang chứ không phải Cowboys giết hồn em Redskins lơ lửng đâu bạn nhé.


Lác đác, trong đầu có loé lên vài tia lửa, rồi tắt lịm, chẳng blog gì được.


Thôi, have a nice weekend every one.  Bây giờ tôi phải lo ra xe đi làm.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.