Sunday, June 17, 2012

Father's day

Ông anh kết nghĩa đem bình hoa lên cúng ông nội, tôi mượn chụp vài tấm.

I'm trying to test off camera flash and Nikon auto TTL flash system.  On camera as a control, -3 stops.  A SB-700 on the left was set +1 stop with soft diffusion cap.

Happy Father's Day to all.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.