Friday, July 27, 2012

mưa ngâu

Cuốn CD Mưa 1 của Khánh Hà lạc mất, không tìm được bài gõ lóc cóc, đành chọn bài Mưa ngâu trong cuốn CD Mưa 2.No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.