Saturday, September 22, 2012

Les Amoureux Qui Passentlời Việt của tôi, tới bác David, bác Leak, bạn mình, M, Kiến cha, anh BB và những ai có vợ đọc blog tôi. :)))

hãy bắt ghế cho nàng ngồi
hãy móc thuốc cho nàng mồi
hãy rót nước cho nàng thời
hãy lắng nghe khi nàng nói


nhớ đấm bóp cho thật nhừ
nhớ nấu nướng cho thật cừ
nhớ nhắm mắt khi nàng lừ
khi đêm xuống xin tha thứ


chồng là một người hầu em
biết chăm sóc cho đàn con
biết lắng lo từng ống son
biết đem tiền về nàng đếm


chồng là một người đảm đang
nhưng không lên tiếng thở than
với trái tim thật chứa chan
câu yêu thương cùng ngày tháng


nhớ xách rác ra hàng tuần
nhớ đen trắng áo và quần
nhớ có lúc không được gần
khi tới tháng nàng gây hấn


nếu có uống, uống vừa vừa
nếu có hút, nhớ phải chừa
nếu có blog, nhớ phải ngừa
nhớ vén khéo kẻo từa lưaJe n'ai qu'un souvenir
Qui ne soit rien qu'à moi
Je revois son sourire
Mais ça ne suffit pas


Il y a des gens heureux
Qui vivent autour de moi
Ce sont les amoureux
Mais ils ne savent pas


(Refrain: x2)

Les amoureux qui passent
Ne se retournent pas
Mais il reste la trace
Dans mon coeur de leurs pas


On est aimé souvent
Mais on n'aime qu'une fois
J'aurais voulu longtemps
Mais elle ne voulait pas


Quand je vois ceux qui s'aiment
Passer tout près de moi
Ils me font de la peine
Car ils ne savent pas


(au Refrain, x2)

Il me reste un espoir
C'est celui d'oublier
Mais j'y pense chaque fois
Que je les vois passer


(au Refrain, x3)