Thursday, December 20, 2012

nguyện cầudân chơi


Pix from BBC Vietnamese


dạ thưa cụ,

xin bầu cụ là dân chơi hạng nhất của dân Mít mình.

cụ bà đã ra đi, con trai lớn của cụ cũng vừa ra đi, cụ vẫn sung sức "Sức mấy mà buồn"!

cụ về là vì cụ "yêu nước", thế ngày ra đi của cụ, cụ yêu gì?

nhưng thôi, xin chúc cụ mãi làm cây đại thụ

trong cái chuồng cuthằng con của cụ

từ lâu, đã ngủ

Saturday, December 15, 2012

vệt nắng

cho những linh hồn nho nhỏ và lớn lớn của Newtown, CT!!!

xin hãy yên nghỉ!


Friday, December 14, 2012

Con bà nó!

Con bà nó!

Sở block đường dây blogspot.com và Google Reader nhưng chưa block wordpress lẫn blogger.com!

từ đây cách xa nghìn trùng

hay

sắm 1 cái mobil laptop?

Găng quá!!!

Thursday, December 13, 2012

new toy D300

Khi thiên hạ rinh em D600 full frame về, tôi lại đi tìm đồ cổ trên craiglist!  Em này chỉ mới chụp 6K lần, đủ hộp, menu.  Thử vài hình ở ISO1600, ngon lành hơn cả ISO800 của em D200.

Mấy tấm trắng đen đổi ra từ Lightroom, high contrast :

Tuesday, December 11, 2012

Saturday, December 8, 2012

ngày đông

khi xanh lè:


khi xám xịt:


Hình này dành cho Bee, cây Lan này chết cả năm, rùi lai đâm chồi :)