Saturday, December 15, 2012

vệt nắng

cho những linh hồn nho nhỏ và lớn lớn của Newtown, CT!!!

xin hãy yên nghỉ!


2 comments:

  1. Thích tấm này quá bác Hoàng. Abstract, appropriate, and touching.

    ReplyDelete
  2. Tui cũng thích cái pattern này. Nhìn thoáng qua tưởng phím đàn.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.