Wednesday, July 10, 2013

pháo bông ở Velaine En Haye

tựa máy ở thành cửa sổ chụp nên rung tay!

2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.