Sunday, July 21, 2013

trước giờ vô tròng

tôi may mắn snapshot được hình ảnh 1 cặp người Đức trước giờ vào làm lễ ký giấy hôn thú:


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.