Thursday, August 8, 2013

gáy chung

có người mới được đi Munich khoe hình, mình cũng lục lại hình cũ khoe :)những gói kẹo nho nhỏ trong thùng quà qua Arnhem xuất xứ từ đây.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.