Sunday, August 4, 2013

nụ

dắt con ra sân chơi, thấy vài nụ hoa kèn.  D60 và 35mm f/1.8.


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.