Saturday, September 14, 2013

chiều tà


stinky!Tran Ai has left a new comment on your post "Lặng lẽ": 

Có mấy con tôm mà nướng từ hồi 1 tháng 9 đến bây giờ vẫn chưa chín! Đêm qua nằm ngủ ôm con Su, nó phán: "Your nách is stinky!!!", tôi cười vang tiếng, vội vã đi xức deorderant!