Saturday, September 14, 2013

stinky!Tran Ai has left a new comment on your post "Lặng lẽ": 

Có mấy con tôm mà nướng từ hồi 1 tháng 9 đến bây giờ vẫn chưa chín! Đêm qua nằm ngủ ôm con Su, nó phán: "Your nách is stinky!!!", tôi cười vang tiếng, vội vã đi xức deorderant!

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.