Thursday, October 17, 2013

lá thu

thấy bên nhà Tuấn, nhà bà chị TA treo hình đầu thu mà thèm, năm nay bận rộn quá, không xách máy đi rong, chụp vài pose sau nhà: