Tuesday, January 14, 2014

hỏi đáp

Khi tắm cho con Su, nó hay hỏi tôi How do you spell this/that?

Su: Daddy, how do you spell barbie?
Cha nó: B... A... R... B... I... E... BARBIE.
Su: How do spell dress up?
Cha nó: I don't know, ask Mommy.
Su: Mommy don't speak English!!!
Cha nó: ?!?!?!?!?!


3 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.