Wednesday, February 12, 2014

xa lắm, xuân ơi

chừ,
vẫn còn là mùa đông
họ rủ rỉ rù rì
đêm nay tuyết sẽ tới
năm, sáu, bảy, tám, chín, mười...
lóng tay
đừng cười
ngủ một đêm rồi mai sẽ trắng xóa
con cái mừng rỡ được nghỉ học ở nhà
cha xụi lơ cào tuyết lo đi làm
mẹ nhàu nhàu bỏ tiệm trông con
ừ, vẫn còn là mùa đông
khoan mơ hè biển động
xin một chút nắng ấm
mùa xuân

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.