Saturday, May 31, 2014

sơn mặt2 comments:

  1. Ẻm còn chịu ngồi im re cho sơn - vẽ lên mặt nha. Chứ gặp Chuột Nhắt là khỏi luôn (mặc dù nàng cũng điệu và khoái làm đẹp lắm). Hễ cái gì vào gần mắt nàng là nàng không cho đụng vô à.

    Ẻm nhà anh DH dạo này ra dáng ghê luôn héng. Lớn bộn rồi đa!

    ReplyDelete
  2. em này super điệu DQ ơi! Thằng Nougat thích spiderman nhưng nó không chịu đứng sắp hàng LOL

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.