Wednesday, July 9, 2014

Tuesday, July 8, 2014

bụi đời

​Cả nhà đang ăn cơm chiều.
 
Ba: Tối qua Nougat ngủ bụi ở đâu?
Mẹ: Tối qua Nougat ngủ với dì Năm.
Ba: Nougat đi bụi đời sao Nougat không xin phép ba?
Nougat: What?  Ba?
Xí: Bụi đời là gì ba?
Su: Yeah, what's bụi đời mean, ba?

Monday, July 7, 2014

nửa cầu Chesapeake!

​Suốt 27 năm ở Virginia, tôi chưa thử chạy qua chiếc cầu dài nhất bắt ngang qua vịnh Chesapeake của tiểu bang mình! Trên đường về nhà, hôm đi biển VA Beach, tôi quyết định mất $13 chạy thử xem cho biết! Tôi chỉ chạy nửa cầu, khi tới tunel, tôi quẹo vô chỗ dành cho du khách đứng ngắm trời biển rồi quành về.

Xui, tới nơi thì máy gần hết phim, phải chuyển qua jpeg để chụp vài tấm làm của hồi môn cho con!


Saturday, July 5, 2014

happy birthday, USA!

Lần đầu tiên của 28 năm ở Mỹ, tôi được mời tới nhà ăn tối rồi vác ghế ra trước nhà ngắm pháo bông dịp lễ Độc Lập!

So với 2 năm trước, lần này có kinh nghiệm hơn nhưng vẫn chưa đạt như ý mong muốn!  Cái tripod cơm gạo của tôi lạc lối đâu mất, tôi phải xài tạm cái tripod cà chớn, mỗi lần bấm shutter là máy rung, tôi phải mày mò chỉnh interval shooting!

Máy D300, chỉnh Manual ở f/16, ISO 200, 4s, cứ 5 giây là máy tự động chụp 1 pose.  Máy D60 chỉnh ở auto no flash, handheld, phó mặc cho máy chọn.

Gần 400 tấm hình, chọn ra được 24 tấm trình làng!  Năm sau hy vọng rút kinh nghiệm hơn.