Sunday, November 30, 2014

sườn nướng

không công phu như bạn mình, fast food Hoàng's way!


sườn mua ở Costco ướp sẵn, nướng 250 độ F trong vòng 2 tiếng rưỡi, cứ 20' thì quẹt Korean BBQ sauce.


chưa thử, đang chờ mẹ nó đi làm về.


Monday, November 10, 2014

mùa thu DC

mùa thu ở DC 
không buốt như Paris 
không hẹn để ra đi 
dắt vài em nho nhỏ 
tìm cây phong lá đỏ 
mơ màng ngó chim di


Sunday, November 9, 2014

mùa lá vàng bay

mùa lá vàng bay 
là mùa thu vừa tới 
mùa thu vừa chết 
là mùa hốt lá vàng bay

Saturday, November 1, 2014

St. Augustine xa xăm

Có người đi St. Augustine khiến tui nhớ có lần tui cũng đã ghé qua chốn ấy.  Cái thời mới tậu cái Nikon N80, cúng tiền phim và rửa phim điên cuồng!  Cái thời không dám chụp cảnh, chụp người lạ vì sợ tốn phim, chỉ mua postcard!