Tuesday, February 24, 2015

sự im lặng của Chân Dung Quyền Lực

sự im lặng của Chân Dung Quyền Lực

đã hơn 3 tuần, trong cái blog list của tui, blog CDQL tắt tiếng!  Ông Nguyễn Bá Thanh chết, họ không có 1 bài ai điếu; Tết nhất đã qua, không 1 lời chúc Tết bạn đọc.

phải chăng đến lúc họ giác ngộ ra câu: Chó cùng một mẹ chớ hoài cắn nhau?

hay họ bị khẻ mỏ, chơi dao có ngày đứt tay?

lạ, tui thuộc loại YaMaHamZui, hễ chỗ nào có chó cắn nhau thì hay chỏ mắt nhìn xem, không có, cũng thấy buồn.


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.