Friday, March 6, 2015

ấm hay lạnh?

ấm hay lạnh?

thấy tấm hình này, tui thấy HOT trong người, vậy mà vợ tui nói bận nó thì lạnh lắm!!!

hình từ Washingtonpost.comNo comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.