Sunday, March 22, 2015

ganh tỵ

có cô bạn thân, gửi cho tui 2 tấm hình khiến máu ganh tỵ của tui dồn lên tới cổ họng!!!  Cổ gặp được tận mặt thần tượng của tui!!!No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.