Tuesday, March 10, 2015

tuyết của Boston

một người bạn của tui ở Cali, qua Boston làm mấy ngày, hắn kinh hải khi nhìn thấy đống tuyết left over của Boston, gửi cho tui tấm hình!

tuyết VA của tui chả thấm béo vào đâu!No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.