Sunday, March 29, 2015

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy

trả lời cho bà chị với nàng Trương:


...Đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tụy 

Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị...

ngày xưa...


2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.