Friday, May 8, 2015

mất cơ hội 2

mất cơ hội 2

lần này mất thiệt, vì tui phải đi làm, không xin nghỉ được!!! huhuhuhuhu

Meet the 19 WWII planes of the D.C. flyover


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.