Saturday, June 20, 2015

hiện thực

- Ê Hoàng, mày thấy hình Phùng Quang Thanh họp với tụi Trung Cộng ở đất Việt mà lại mang tên chữ Tàu chưa?
- Có, tao thấy thiên hạ ì xèo trên FB của Hoàng Ngọc-Tuấn rồi.  Hình như mấy chả viết sai chữ Phùng thành chữ Phụng á.
- Cho mày thêm tấm hình photoshop tao mới lượm trên net nè.


- Ghê rợn!!!  Tao chúa ghét hình photoshop!
- Chắc mất nước vào tay Tàu rồi quá, mày có nghĩ vậy không?
- Tao nghĩ vậy lâu rồi!  Mày coi bài blog Ác Mộng của tao chưa?
- Lâu quá, quên rồi.  Đưa link tao đọc lại.
http://dienhoangho.blogspot.com/2010/03/ac-mong.html?m=1

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.