Wednesday, June 10, 2015

macro @ 3mm

In macro AF mode:

Minimum focus distance at 24mm: 0.3cm (3mm)!!!

Minimum focus distance at 75mm: 30cm.

Hình dí sát ống kính khoảng 4mm, handheld.  Chụp xong, tôi tự hỏi, nếu dí sát vậy thì làm sao ánh sáng chui vô cho đẹp để chụp?2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.