Monday, July 13, 2015

quảng cáo giùm

Kỳ họp bạn vừa rồi, tui có nhờ bà chị cô cậu đặt giùm bánh bột lọc và chả Huế.  Bánh bột lọc sống, để đông lạnh, về đây tui để lâu được.  Cả 2 thứ đều ăn ngon miệng, nhất là bánh bột lọc, lâu lắm rồi tui ăn bánh bột lọc mà không lừa con tôm ra.  Chả Huế ít tiêu hột, đám nhỏ ăn được .

Giở cái bọc, thấy có tấm giấy quảng cáo, tui blog quảng cáo cho bà con nào thích ăn bánh bột lọc, chả Huế.No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.