Monday, July 27, 2015

về đây, về đây

ta đã về đây
ta đã về đây
mẹ kiếp đứa nào chơi cù nhây
tung tin đồn nhảm rằng ta chết
ta về coi hát đấm mỏm bây

ta hiện ở đây
ta hiện ở đây
ấm áp tình thân tay bắt tay
nhưng ta biết tỏng đám lưu linh ấy
có kẻ thâm thù vây cánh vây

ta ở trời tây
về lại đây
quyết phải tìm ra đứa ỉa trây
vùi danh ta xuống đám bùn lầy
thù này phải trả, dạ chẳng khuây

hey, hey hey

2 comments:

  1. Replies
    1. chuyên này nè bác David :)

      http://dienhoangho.blogspot.com/2015/07/ban-qua-ban.html

      Delete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.