Wednesday, August 19, 2015

a day in 1 minute

Tôi coi phim Chef, thấy cái idea này.  Muốn bắt chước, nhưng lại không có software!

Bây giờ, nhờ Google Photos, việc thực hiện dễ dàng hơn.

Cách làm:

- Tôi dùng iPhone của mình quay mỗi clip chừng 5 đến 10 giây.
- Google Photos tự động back up video clips.
- Lựa hết video clips rồi bấm +, chọn movie.No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.