Sunday, August 16, 2015

VietFest ở Tyson Mall Plazaphim do Google Photos làm!

Bạn nào có smart phones, tablet, iPad... nên download cái app này, rất tiện.

Càng lúc, càng thấy cái D Lux tiện lợi, vừa chụp, vừa quay chút chút, về nhà, upload lên Google Photos, mở phone ra quẹt quẹt vài cái là có movie để khoe.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.