Sunday, September 6, 2015

local Italian restaurant

Dắt mấy em nhí này đi ăn nhà hàng Ý thật uổng tiền, mấy em chỉ thích Bone Fish Grill!

Ngon, đông khách nhưng hơi mắc.  Ai muốn thử thì nhớ lấy hẹn.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.