Sunday, October 25, 2015

rập rờn

chiều qua chở con đi bơi, ngó lên trời thấy mây như có ai cầm cái rake kéo 1 khoảng dài trên trời, móc vội phone chụp 2 tấm!No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.